Мета курсу: – ознайомлення студентів з логічними та фізичними основами передачі цифрових сигналів, властивостями кабельних та бездротових каналів передачі інформації. У курсі розглядаються основні поняття теорії сигналів та повідомлень, елементи математичної теорії зв’язку, деяких функціональних елементів сучасної цифрової апаратури.