Мета викладання дисципліни – навчити студентів методам кількісного аналізу усталених та перехідних явищ  та процесів, що відбуваються в лінійних та нелінійних колах постійного та змінного струмів.