Мета та завдання навчальної дисципліни – формування у студентів, майбутніх інженерів-педагогів теоретичних знань з конструкції, принципу дії, області застосування основного електрообладнання, електроапаратів та струмоведучих частин в енергооб’єктах, а також придбання практичних умінь і навичок, пов’язаних з підключенням, експлуатацією та визначенням параметрів цього обладнання.