Метою викладання навчальної дисципліни «Основи художнього проектування предметного середовища» є  формування загальних та фахових компетенцій з питань розробки художньо-конструкторських (дизайнерських) проектів предметного середовища.