Навчальний курс "Комунікативні процеси в освіті" розкриває основні положення і поняття комунікації в педагогічній діяльності, акцентує увагу на вплив педагогічного спілкування в процесі навчання студентів на їх майбутню професійну комунікативну діяльність і націлене на пошук ефективних способів роботи над собою на шляху особистісного і професійного становлення і вдосконалення.