Метою викладання навчальної дисципліни «Конструювання і розрахунок технічних об’єктів» є ознайомлення студентів з основами розрахунку і конструювання деталей і складальних одиниць передач і з’єднань загального призначення, вживаних в устаткуванні, за допомогою програмного забезпечення «КОМПАС 3Д».

Основними завданнями вивчення дисципліни «Конструювання і розрахунок технічних об’єктів» є ознайомлення з програмним забезпеченням «КОМПАС 3Д», конструкціями і роботою типових деталей машин і складальних вузлів механічних передач; вивчення методів, правил і норм проектування деталей машин і механічних передач  в програмному забезпечення «КОМПАС 3Д»; придбання необхідних навичок і знань для конструювання механічних передач, їх елементів з використанням стандартів, програмного забезпечення «КОМПАС 3Д», довідкової і технічної літератури.