Метою викладання навчальної дисципліни «Енергетичні та інформаційні машини» є вивчення сучасних інформаційних комп’ютерних систем, що застосовуються в автомобільному транспорті, методів та показників оцінювання ефективності їх використання; діагностичних комп’ютерних систем та методів оцінки достовірності контрольно-діагностичних операцій; систем автоматичного керування автомобілем та методів їх розробки та аналізу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «енергетичні та інформаційні машини» є:

–              вивчення сучасних інформаційних машин та кібернетичних систем в автомобільному транспорті;

–              технології розв’язання задач під час діагностики автомобільного транспорту;

–              отримання практичних навичок використання кібернетичних систем в системі автоматичного керування автомобілем.

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми: