Метою викладання навчальної дисципліни  «Теорія і практика дизайну» є  забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки студентів, формування професійних якостей майбутнього вчителя технологій  до методичного керування процесом художньо-естетичного  навчання на заняттях.