Метою навчальної дисципліни “Енергоефективність та енергозбереження” є - формування у студентів системи знань з енергоефективності та енергозбереження та чітких уявлень про їх процеси та методи, що використовуються в сучасному світі; надати можливість студентам опанувати знаннями щодо стану енергоефективності та енергозбереження, та особливостями їх реалізації, що надасть можливість успішно викладати даний курс у середньо освітніх навчальних закладах, проводити факультативні роботи. Основними завданнями вивчення дисципліни “Енергоефективність та енергозбереження” є формування у студентів комплексу знань про загальні принципи енергоефективності та енергозбереження, процеси, що їм передують; визначення параметрів енергозберігаючих систем.