Дисципліна "Вступ до спеціальності" спрямовано на створення умов для свідомого вибору студентами перших курсів напрямку власної подальшої спеціалізації у процесі вузівського навчання; усвідомлення ними власних життєвих цілей, міста та завдань у нових економічних умовах; розробку реальної програми особистих дій для досягнення працевлаштування та забезпечення власної кар'єри; глибоке розуміння студентами змісту та перспектив своєї спеціальності.