Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та планування логопедичної роботи» є ознайомлення здобувачів із сучасними підходами до організації та планування логопедичної роботи в закладах дошкільної освіти, закладах середньої освіти, закладах з інклюзивною освітою та ознайомлення з організацією взаємодії логопеда з батьками та учасниками корекційного процесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація та планування логопедичної роботи» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з організацією корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення в різних галузях освіти; з нормативною документацією з питань організації та діяльності логопедичної служби; із плануванням логопедичної роботи в різних галузях освіти; із організацією діяльності логопеда в закладах дошкільної освіти.