Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент у сфері охорони здоров’я» є розкриття теоретико-методологічних і організаційно-методичних засад «Менеджмент у сфері охорони здоров’я» та сформувати сучасне управлінське мислення, засвоїти систему спеціальних знань у галузі управління закладами охорони здоров'я, сформувати вміння з розробки та реалізації планування роботи закладів у галузі охорони здоров'я, прийняття адекватних рішень при створенні та використанні операційних підсистем у галузі охорони здоров'я..

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент у сфері охорони здоров’я»  є :

1. Формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості та її підготовці до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установки на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

2. Формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботи, у сімейному фізичному вихованні;

3. Зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання;

4. Оволодіння системою практичних умінь і навичок з головних видів і форм раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров'я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

5. Напрацювання фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки, що визначають психофізичну готовність до життєдіяльності й обраної професії;

6. Набуття досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей.