Факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти (ФФМКТО) – це якісна підготовка висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами:

014 Середня освіта
  • Предметна спеціалізація: 014.04 Математика (денна й заочна форми)
  • Предметна спеціалізація: 014.08 Фізика (денна й заочна форми)Предметна
  • Предметна спеціалізація: 014.10 Трудове навчання та технології (денна й заочна форми)
015 Професійна освіта
  • Предметна спеціалізація: 015.10 Комп’ютерні технології (денна й заочна форми)
  • Предметна спеціалізація: 015.08 Енергетика (денна форма)
105 Прикладна фізика та наноматеріали (денна форма)

Метою викладання навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» є   формування у студентів знань, умінь і навичок, які забезпечують розв’язання інженерних задач, пов’язаних із застосуванням електротехнічних матеріалів при конструюванні, експлуатації і ремонті електронного електротехнічного обладнання та світлотехнічних систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Електротехнічні матеріали» є - оволодіння знаннями класифікації конструкційних та електротехнічних матеріалів;

- вміння обґрунтовано обрати потрібні матеріали відповідно умовам експлуатації електронного, електротехнічного обладнання та світлотехнічних систем;

- вміння аналізувати результати впливу експлуатаційних та кліматичних чинників на властивості електротехнічних матеріалів.


Метою викладання навчальної дисципліни «Альтернативна енергетика» є  підготовка фахівців до вивчення термодинамічних та теплофізичних основ отримання та перетворювання енергії із застосуванням відновлювальних джерел енергії

Основними завданнями вивчення дисципліни «Альтернативна енергетика» є забезпечити формування у студентів знань термодинамічних процесів та законів перетворення енергії, отримання навиків застосування науково-технічних знань на практиці при вивченні технологій отримання та трансформації енергії в галузях Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання: знати види та властивості альтернативних та поновлюваних джерел енергії, методи та засоби їх використання. Вміти обґрунтовано визначати найбільш доцільні сфери застосування певних видів відновлюваних джерел енергії або їх комбінації.


Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова для журналістів (англійська)» є формування у студентів граматичних, лексичних та читацьких  навичок для забезпечення комунікативних вмінь в професійно-трудовій сфері.