Факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти (ФФМКТО) – це якісна підготовка висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами:

014 Середня освіта
  • Предметна спеціалізація: 014.04 Математика (денна й заочна форми)
  • Предметна спеціалізація: 014.08 Фізика (денна й заочна форми)Предметна
  • Предметна спеціалізація: 014.10 Трудове навчання та технології (денна й заочна форми)
015 Професійна освіта
  • Предметна спеціалізація: 015.10 Комп’ютерні технології (денна й заочна форми)
  • Предметна спеціалізація: 015.08 Енергетика (денна форма)
105 Прикладна фізика та наноматеріали (денна форма)

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова для журналістів (англійська)» є формування у студентів граматичних, лексичних та читацьких  навичок для забезпечення комунікативних вмінь в професійно-трудовій сфері.