Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність:«016 Спеціальна освіта».

Спеціалізація: «Логопедія. Спеціальна психологія».

Кваліфікація: Вчитель-дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність:«016 Спеціальна освіта».

Спеціалізація: «Логопедія. Спеціальна освіта».

КваліфікаціяВчитель-логопед. Спеціальний психолог дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів